CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

1 – ĐÈN HUFA :

      a) Đèn trang trí : Chiết khấu 40% giảm thêm 5% Áp dụng mua hàng từ ngày 1 / 4 / 2020 đến 30 / 5 / 2020

      b) Đèn dân dụng : Chiết khấu 35% giảm thêm 5% Áp dụng mua hàng từ ngày 1 / 4 / 2020 đến 30 / 5 / 2020

2 – ĐÈN PHILIPS:

      a) Đèn dân dụng: Chiết khấu 38% giảm thêm 5% Áp dụng mua hàng từ ngày 1 / 4 / 2020 đến 30 / 5 / 2020

3 – ĐÈN SANO :

      a) Đèn trang trí : Chiết khấu 40% giảm thêm 5% Áp dụng mua hàng từ ngày 1 / 4 / 2020 đến 30 / 5 / 2020

      b) Đèn dân dụng : Chiết khấu 37% giảm thêm 5% Áp dụng mua hàng từ ngày 1 / 4 / 2020 đến 30 / 5 / 2020