Máng cáp sơn tĩnh điện – máng cáp mạ kẽm – Trunking

Máng cáp sơn tĩnh điện – máng cáp mạ kẽm

WxHxT
Sơn tĩnh điện, Mạ Kẽm, Nhúng Kẽm Nóng, INOX201, INOX304
Sản xuất theo yêu cầu khách hàng