Ổ CẮM MẠNG CAT6 + ĐIỆN THOẠI SCHNEIDER E8432TDRJS_6_G19

Ổ CẮM MẠNG CAT6 + ĐIỆN THOẠI
HÃNG: SCHNEIDER
SERI: ZENCELO VUÔNG
E8432TDRJS_6_G19
MÀU: TRẮNG