Ổ CẮM MẠNG CAT6 ĐÔI MÀU BẠC VUÔNG SCHNEIDER E8432RJS_6_SA_G19

Ổ CẮM MẠNG CAT6 ĐÔI MÀU BẠC VUÔNG
HÃNG: SCHNEIDER
SERI: ZENCELO VUÔNG
E8432RJS_6_SA_G19
MÀU: BẠC