Ổ CẮM MẠNG CAT6 ĐÔI MÀU ĐỒNG VUÔNG SCHNEIDER E8432RJS_6_SZ_G19

Ổ CẮM MẠNG CAT6 ĐÔI MÀU ĐỒNG VUÔNG
HÃNG: SCHNEIDER
SERI: ZENCELO VUÔNG
E8432RJS_6_SZ_G19
MÀU: ĐỒNG