Ổ CẮM MẠNG CAT6 ĐÔI MÀU TRẮNG VUÔNG SCHNEIDER E8432RJS_6_G19

Ổ CẮM MẠNG CAT6 ĐÔI MÀU TRẮNG VUÔNG
HÃNG: SCHNEIDER
SERI: ZENCELO VUÔNG
E8432RJS_6_G19
MÀU: TRẮNG