VỎ TỦ ĐIỆN NGOÀI TRỜI SƠN TĨNH ĐIỆN

VỎ TỦ ĐIỆN MÁI CHE SƠN TĨNH ĐIỆN.

NSX: HDV

KÍCH THƯỚC: THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG 

CHẤT LIỆU : TÔN SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU KEM NHĂN.

CHẤT LIỆU KHÁC: INOX201, INOX304, INOX314, INOX 316, TÔN MẠ KẼM, TÔN MẠ KẼM NHÚNG NÓNG.